O nas
Polskie Towarzystwo Chorób Autoimmunologicznych zostało założone w 2019 roku przez specjalistów z dziedziny nauki, medycyny, prawa i biznesu.
To połączenie umiejętności pozwala na realizację celów statutowych na najwyższym poziomie.

Celem Towarzystwa jest podejmowanie działań na rzecz nauki, edukacji, rozwoju technologii i profilaktyki w zakresie chorób autoimmunologicznych i towarzyszących im schorzeń.

PTChA organizuje i zapewnia finansowanie programów profilaktyki zdrowotnej i edukacji, promuje i wdraża najnowsze osiągnięcia w dziedzinie nauki i technologii diagnostyki oraz leczenia.
Nasze cele


badania naukowe


przeciwdziałanie stygmatyzacji chorych


prowadzenie działań informacyjnych w różnych dziedzinach


wsparcie i rozwój nowych technologii w terapii


przeciwdziałanie zaburzeniom psychicznym osób chorych i ich bliskich


wsparcie młodych naukowców


współpraca międzynarodowa i udział w światowych projektach badawczych


rozpowszechnianie osiągnięć współczesnej nauki


promocja zdrowych ekosystemów drobnoustrojów dla zdrowia ludzi i zwierząt
Wojciech Szypowski
Wojciech Szypowski
Z zawodu lekarz, pasjonat nauk medycznych i dogłębnej analizy mechanizmów zachodzących w ludzkim ciele. W kręgu jego obecnych zainteresowań znajduje się leczenie i prewencja chorób autoimmunologicznych w tym cukrzycy typu 1. Zarówno w praktyce lekarskiej jak i naukowej skupia się na kompleksowym podejściu do leczenia choroby w tym powstałych zmian w fizjonomii ludzkiego ciała oraz psychice pacjenta. Autor publikacji naukowych i popularyzator idei idei badań naukowych na uczelniach wyższych wśród przyszłych pracowników ochrony zdrowia. Zwolennik czynnej współpracy z pacjentami przy unowocześnianiu dostępnych jak i tworzeniu innowacyjnych metod terapii.
Agnieszka Szypowska
Prof. dr hab. Agnieszka Szypowska
Ordynator Oddziału Klinicznego Diabetologii Dziecięcej i Pediatrii Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie. Specjalista w dziedzinie diabetologii z 20 letni doświadczeniem. Dzięki szerokiej wiedzy z zakresu intensywnej insulinoterapii za pomocą pompy insulinowej i wielokrotnych iniekcji oraz wykorzystania systemów do ciągłego podskórnego monitorowania glikemii zyskała uznanie jako jeden z wiodących autorytetów na terenie Polski i Europy. W swojej praktyce lekarskiej stawia na innowacyjne podejście do leczenia oraz edukację pacjentów. Autor licznych publikacji w czasopismach naukowych z całego świata oraz aktywny członek międzynarodowych grup badawczych skupiających się na poszukiwaniu innowacyjnych metod leczenia cukrzycy typu 1. 
Karol Dzięcioł
Karol Dzięcioł
Przedsiębiorca, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, specjalista w kwestiach komunikacji marketingowej oraz analizy biznesowej. Prywatnie ojciec Michaliny chorującej na cukrzycę typu 1. Swoje wieloletnie doświadczenie zdobyte w sektorze komercyjnym oraz wiedzę w zakresie cukrzycy postanowił wykorzystać w poszukiwaniu nowoczesnych terapii. Wśród jego obszarów zainteresowania znajduje się aktywne wspieranie klinicznych badań naukowych, promowanie rozwoju nowoczesnych technologii w leczeniu chorób spowodowanych autoagresją. W swoich działaniach zawsze podkreśla, iż zaangażowanie i zrozumienie społeczne istoty problemu jest kluczem do opracowania nowoczesnych terapii jak i poprawy jakości życia pacjentów.
Lidia Groele
Dr Lidia Groele
Lekarz, specjalista w dziedzinie pediatrii, diabetologii i endokrynologii dziecięcej. W swojej praktyce lekarskiej stawia na edukację pacjentów oraz społeczeństwa. Swój cel realizuje poprzez prowadzenie szerokiego programu szkoleń dla nauczycieli, przyszłych pracowników ochrony zdrowia. Zdobytą wiedzą podczas współtworzenia wielu projektów naukowych aktywnie dzieli się podczas międzynarodowych jak i krajowych kongresów naukowych. Aktywny członek międzynarodowych grup badawczych jak i organizacji branżowych. Prywatnie aktywnie wspiera działalność fundacji zrzeszających pacjentów chorujących na cukrzycę typu 1 zapewniając każdemu realizowanemu projektowi bogate wsparcie merytoryczne.
Agnieszka Szumna
Prof. dr hab. Agnieszka Szumna
Ukończyła Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1996 r. prowadziła badania nad chemią supramolekularną w Instytucie Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk. W 2001 r. Uzyskała stopień doktora z wyróżnieniem. Następnie przeniosła się na University of Missouri, Columbia, USA. Po powrocie do Polski rozpoczęła niezależne badania nad rozpoznawaniem chiralnym i syntezą biomimetycznych pojemników molekularnych. Jej habilitacja (2010) została uhonorowana Nagrodą Prezesa Rady Ministrów oraz Nagrodą Naukową III Wydziału Polskiej Akademii Nauk (Nagroda Naukowa III Wydziału PAN im. Włodzimierza Kołosa). W tym samym roku uzyskała grant BRIDGE od Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, który pozwolił jej otworzyć nową grupę badawczą w Instytucie. Jej grupa skupia obecnie wielu młodych, zmotywowanych ludzi (studentów uniwersytetów i szkół średnich), a fundacja badawcza opiera się na grantach OPUS, PELUDIUM i DIAMOND. Główne badania w grupie koncentrują się na projektowaniu i syntezie porowatych materiałów chiralnych oraz ich zastosowaniach w materiałoznawstwie i biologii.
Agnieszka Kowalska
Dr Agnieszka Kowalska
Lekarz w trakcie specjalizacji z pediatrii, absolwentka II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od roku 2011 pracuje w Oddziale Diabetologii Dziecięcej, w Klinice Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, przy ul. Żwirki i Wigury w Warszawie. W Klinice prowadzi także badania naukowe oraz uczy pediatrii studentów wydziału lekarskiego. Jest autorką i współautorką publikacji naukowych w czasopismach recenzowanych, a także prezentacji i doniesień zjazdowych, zarówno krajowych jak i zagranicznych. Jesienią 2018 r. uzyskała stopień doktora nauk medycznych, na podstawie rozprawy doktorskiej z dziedziny pediatrii i diabetologii dziecięcej. 
Marcin L Pekalski
Dr Marcin L Pekalski
Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalność Biologia Molekularna. Obecnie pracownik naukowy Uniwersytetu Oksfordzkiego, zainteresowany w szczególności rozwojem układu immunologicznego we wczesnych etapach życia człowieka, geneza chorób autoimmunologicznych z uwzględnieniem roli naturalnej flory bakteryjnej w kształtowaniu tzw. tolerancji immunologicznej. Aktywnie zaangażowany w rozwój nowych immunoterapii chorób autoimmunologicznych. Zdobywał doświadczenie naukowe pracując min. z Johnem Toddem oraz Linda Wicker, ekspertami w dziedzinie immunologii i genetyki chorób autoimmunologicznych w szczególności cukrzycy typu 1, w Diabetes and Inflammation Laboratory na Uniwersytecie w Cambridge i w Oxfordzie w Wielkiej Brytanii. 
Dariusz Czuchaj
Dariusz Czuchaj
Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, obecnie counsel w warszawskim biurze międzynarodowej kancelarii Dentons. Zawodowo skupia się na praktycznych aspektach prawnych nowych technologii, doradzając międzynarodowym klientom w zakresie praw własności intelektualnej, ochrony prywatności i innych wymogów compliance. Wielokrotnie miał styczność z obszarami nowoczesnej medycyny jak np. z digitalizacją szpitali, ochroną danych genetycznych pacjentów, badaniami klinicznymi. Amatorsko pasjonuje się szansami jakie stwarzają nowe technologie w medycynie, np. medycyną personalizowaną, sztuczną inteligencją lub drukiem narządów w 3D. Za najważniejsze wyzwanie w obecnym postępie technologicznym uznaje edukację społeczną, właściwą komunikację lekarzy z pacjentami, zwalczanie fałszywych teorii o charakterze nie-naukowym oraz zapewnienie właściwej ochrony praw pacjentów. Głęboko wierzy, że wspólny wysiłek specjalistów różnych dziedzin może zaowocować powstaniem innowacyjnego rozwiązania wielu współczesnych problemów medycyny.
Janusz Dzięcioł
Prof. dr hab. Janusz Dzięcioł
Lekarz, profesor doktor habilitowany nauk medycznych, prorektor ds klinicznych i kształcenia podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, kierownik Zakładu Anatomii Prawidłowej Człowieka, specjalista patomorfolog. Od pierwszych lat studiów medycznych pasjonat patomorfologii. Działalność diagnostyczna i naukowa związana jest z patologią i diagnostyką cytologiczną nowotworów oraz chorób tarczycy. Autor ponad 200 prac naukowych. Aktualnie skupiający się na badaniach procesów proliferacyjnych i apoptozie w rozrostach nowotworowych i chorobach autoimmunologicznych tarczycy. Aktywnie uczestniczy w spotkaniach naukowych towarzystw krajowych i zagranicznych. Współzałożyciel Komitetu Referencyjnego ds. Epidemiologii, Diagnostyki i Leczenia Raka Tarczycy (aktualnie Polska Grupa ds. Nowotworów Endokrynnych). Pomimo ogromnego doświadczenia zdobytego podczas szkoleń w międzynarodowych ośrodkach naukowych między innymi w Bazylei, Londynie, Kolonii, Palermo, Edynburgu czy Mediolanie stale stara się poszerzać swoją wiedzę medyczną. Wierzy, że interdyscyplinarna współpraca naukowa stanowi podstawę nowych odkryć prowadzących do powstania przyszłych przełomowych terapii medycznych.
Łukasz Gajewski
Łukasz Gajewski
Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Chorób Autoimmunologicznych. Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Wyróżniony stypendium rektora dla najlepszych studentów. W trakcie studiów pracował charytatywnie w fundacji działającej na rzecz krajów trzeciego świata oraz aktywnie uczestniczył w działalności dwóch kół naukowych. Jego praca została zwieńczona publikacją w czasopiśmie naukowym o zasięgu światowym. Wyniki badań, przy których pracuje, były prezentowane na zagranicznych konferencjach. Jest autorem artykułów popularnonaukowych dotyczących między innymi autoimmunologi, mikrobiomu, cukrzycy typu 1. Research assistant przy międzynarodowym badaniu POINT. Pasjonuje się zagadnieniami dotyczącymi autoimmunologii, szczególnie nefropatią IgA
Kontakt
Polskie Towarzystwo Chorób
Autoimmunologicznych
Łotewska 14/1, 03-918 Warszawa

e-mail: kontakt@ptcha.pl
tel.: 510-556-470

NIP 5213865347
REGON 383288151
KRS 0000785027